Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

 
 
นายอรชุน ช่างประดับ
นายก อบต. อู่ตะเภา
 
 
         หน่วยงานภายใน อบต.
  สำนักงานปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  งานสภา
  งานพัฒนาชุมชน
 
 

         โครงการงานภายใน อบต.
  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
 
 

         บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงาน อบต.
ผู้นำท้องถิ่น
 
 

         ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
การกำหนดราคากลาง
ข่าวประกาศ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         การดำเนินงานของ อบต.
การดำเนินงานทั้งหมดของ อบต.
การดำเนินงาน สำนักงานปลัด อบต.
การดำเนินงาน กองคลัง
การดำเนินงาน กองช่าง
การดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
การดำเนินงาน สสส.
การดำเนินงาน งานสภา
การดำเนินงาน งานพัฒนาชุมชน
 
 


 
บุคคลากร อบต.
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 


 
หน้าหลัก > การดำเนินงานของ อบต. ทุกหน่วยงาน > การดำเนินงานของ กองคลัง
 
> การดำเนินงานของ อบต. ทุกหน่วยงาน
> การดำเนินงานของ สำนักงานปลัด อบต.
> การดำเนินงานของ กองคลัง
> การดำเนินงานของ กองช่าง
> การดำเนินงานของ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
> การดำเนินงานของ สสส.
> การดำเนินงานของ งานสภา
> การดำเนินงานของ งานพัฒนาชุมชน
 

 

ไม่มีข้อมูลที่ต้องการในขณะนี้
ท่านสามารถติดตามได้ภายหลัง

 


 
Design by ANW   
 

 

Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/anywhere/domains/autapao.go.th/public_html/operations_type.php on line 292