Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

 
 
นายอรชุน ช่างประดับ
นายก อบต. อู่ตะเภา
 
 
         หน่วยงานภายใน อบต.
  สำนักงานปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  งานสภา
  งานพัฒนาชุมชน
 
 

         โครงการงานภายใน อบต.
  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
 
 

         บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงาน อบต.
ผู้นำท้องถิ่น
 
 

         ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
การกำหนดราคากลาง
ข่าวประกาศ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         การดำเนินงานของ อบต.
การดำเนินงานทั้งหมดของ อบต.
การดำเนินงาน สำนักงานปลัด อบต.
การดำเนินงาน กองคลัง
การดำเนินงาน กองช่าง
การดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
การดำเนินงาน สสส.
การดำเนินงาน งานสภา
การดำเนินงาน งานพัฒนาชุมชน
 
 


 
บุคคลากร อบต.
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 


 
หน้าหลัก > ข่าวสารทั้งหมด > การกำหนดราคากลาง
 
การกำหนดราคากลาง
 

 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 69
หน้า 1 / 7 ถัดไป หน้าสุดท้าย

การกำหนดราคากลาง : กองคลัง
โฟส : 19 ตุลาคม 2560/16:04:45
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal สายเลียบคันคลองส่งน้ำ 3 ขวา 2 หมูที่ 4  
อ่านรายละเอียด

การกำหนดราคากลาง : กองคลัง
โฟส : 31 สิงหาคม 2560/15:55:34
ราคากลางซ่อมสร้างถนนพาราแอส์ฟัสทติกคอนกรีตสายบ้านหางน้ำสาคร-บ้านท่าอู่ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 บ้านอู่ตะเภา  
อ่านรายละเอียด

การกำหนดราคากลาง : กองคลัง
โฟส : 24 สิงหาคม 2560/11:10:38
ราคากลางจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 4  
อ่านรายละเอียด

การกำหนดราคากลาง : กองคลัง
โฟส : 29 มิถุนายน 2560/15:23:53
ราคากลางวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนลาดยงหลังวัดหนองตาตน ข้ามถนน ลงคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 3  
อ่านรายละเอียด

การกำหนดราคากลาง : กองคลัง
โฟส : 29 มิถุนายน 2560/15:20:25
ราคากลางติดตั้งตาข่ายกันนก คลุมระบบกรองน้ำประปา บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 4  
อ่านรายละเอียด

การกำหนดราคากลาง : กองคลัง
โฟส : 29 มิถุนายน 2560/15:17:54
ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ำ สายจากหน้าบ้านนายต๊ะ ไม้ตะเภา ถึงบ่อรับน้ำเก่า หมู่ที่ 3  
อ่านรายละเอียด

การกำหนดราคากลาง : กองคลัง
โฟส : 28 มิถุนายน 2560/13:20:40
ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านอู่ตะเภา  
อ่านรายละเอียด

การกำหนดราคากลาง : กองคลัง
โฟส : 28 มิถุนายน 2560/08:38:49
กำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
อ่านรายละเอียด

การกำหนดราคากลาง : กองคลัง
โฟส : 20 มิถุนายน 2560/19:25:56
ราคากลางปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองตาตน หมู่ที่ 3  
อ่านรายละเอียด

การกำหนดราคากลาง : กองคลัง
โฟส : 7 มิถุนายน 2560/17:11:12
ราคากลางปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.คงรักษ์ฯ หมู่ที่ 4  
อ่านรายละเอียด

 


 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 69
หน้า 1 / 7 ถัดไป หน้าสุดท้าย

 
Design by ANW