Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
อัลบัมภาพกิจกรรม ของ อบต.อู่ตะเภา ทั้งหมด 145 แกลเลอรี่
 
งหวัดเคลื่อนที่. บำบัดทุกข์. บำรุงสุข. ณ วัดหนองตาตน. ตำบลอู่ตะเภา. อำเภอมโนรมย์. จังหวัดชัยนาท. 27
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 17 ภาพ

วันนี้ออกเยี่ยมเป็นวันที่ 3 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังห
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
รูปภาพ 11 ภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท รพสต.ตำบลอู่ตะเภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
รูปภาพ 7 ภาพ

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2/2560ที่อบต.อู่ตะเภา
งานสภา
รูปภาพ 8 ภาพ

อบรมบทบาทสตรีของตำบลอู่ตะเภาครับ
งานพัฒนาชุมชน
รูปภาพ 12 ภาพ

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1/2560ที่อบต.อู่ตะเภา
งานสภา
รูปภาพ 8 ภาพ

ตะเภาร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ทำบุญเลี้ยงพระ ถวายพระ
งานพัฒนาชุมชน
รูปภาพ 12 ภาพ

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวชุมชนร่วมใจ ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ โดยทีมวิทยากรจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอ
งานพัฒนาชุมชน
รูปภาพ 5 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  
 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 12 กรกฏาคม 2560/15:52:11
กิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2560
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 22 มิถุนายน 2560/11:35:09
คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
งานพัฒนาชุมชน
โฟส : 6 ตุลาคม 2558/17:09:32
กศน.อำเภอมโนรมย์ รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (กศน.ตำบลอู่ตะเภา)
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
งานพัฒนาชุมชน
โฟส : 6 ตุลาคม 2559/17:02:30
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (กศน.ตำบลอู่ตะเภา)
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
งานพัฒนาชุมชน
โฟส : 1 เมษายน 2560/16:54:02
การรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอมโนรมย์ (ตำลฃอู่ตะเภา)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 9 ธันวาคม 2559/09:03:48
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล(จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน)
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 17 พฤศจิกายน 2559/10:09:08
การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (ผู้อำนวยการคลัง)
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 15 มิถุนายน 2559/09:39:23
เรียนรู้อาเซียน
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 14 มิถุนายน 2559/10:03:35
พิษของยาเสพติด
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 พฤษภาคม 2559/09:22:37
รณรงค์ไม่เล่นดอกไม้ไฟ ฯลฯ ช่วงประเพณีลอยกระทง
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 18 ตุลาคม 2560/15:27:36
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 17 ตุลาคม 2560/14:08:33
รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่อง จ้างเครื่องจักรกลตักขนวัสดุซ่อทแซมภนนสายนางผอบ หมู่ที่ 3
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 17 ตุลาคม 2560/14:06:43
รายงานขอซื้ัอขอจ้าง เรื่อง ซ่อมแซมระบบประปา อบต.อู่ตะเภา
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 17 ตุลาคม 2560/14:05:45
รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่อง ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1,3,5
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 17 ตุลาคม 2560/14:03:43
รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่อง จ้างซ่อมแซมบร์อดประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 1,3,5
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 17 ตุลาคม 2560/14:02:43
รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่อง จ้างย้ายหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 17 ตุลาคม 2560/13:58:43
รายงานขอจ้างพัสดุ เรื่อง จ้างเหมาโครงการเดินสานไฟฟ้าภายในศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 17 ตุลาคม 2560/13:57:23
รายงานขอจ้างพัสดุ เรื่อง จ้างเหมารถแบคโฮขุดล่องระบายน้ำออกจากถนนสายข้างโรงสีแก้วสว่าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 17 ตุลาคม 2560/13:55:33
รายงานขอซื้อขอจ้าง เรื่อง ซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด ฯลฯ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 17 ตุลาคม 2560/13:53:22
รายงานขอซื้อขแจ้าง เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้า ฯลฯ
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 5 อันดับล่าสุด

       ประกาศรับสมัคร

 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 18 กรกฏาคม 2560/09:01:48
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างทั่วไป
 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 22 กรกฏาคม 2559/10:11:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
 
ประกาศรับสมัคร
กองช่าง
โฟส : 19 พฤศจิกายน 2557/09:51:46
รับสมัครพนักงานจ้าง 1 ตำแหน่ง
 
ประกาศรับสมัคร
กองช่าง
โฟส : 15 กันยายน 2557/11:23:44
รับสมัครผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 ตำแหน่ง
 
ประกาศรับสมัคร
กองช่าง
โฟส : 6 สิงหาคม 2556/10:01:39
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างทั่วไป
 
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       การกำหนดราคากลาง

 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 31 สิงหาคม 2560/15:55:34
ราคากลางซ่อมสร้างถนนพาราแอส์ฟัสทติกคอนกรีตสายบ้านหางน้ำสาคร-บ้านท่าอู่ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 บ้านอู่ตะเภา
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 24 สิงหาคม 2560/11:10:38
ราคากลางจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 4
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 29 มิถุนายน 2560/15:23:53
ราคากลางวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนลาดยงหลังวัดหนองตาตน ข้ามถนน ลงคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 3
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 29 มิถุนายน 2560/15:20:25
ราคากลางติดตั้งตาข่ายกันนก คลุมระบบกรองน้ำประปา บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 4
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 29 มิถุนายน 2560/15:17:54
ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ำ สายจากหน้าบ้านนายต๊ะ ไม้ตะเภา ถึงบ่อรับน้ำเก่า หมู่ที่ 3
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 28 มิถุนายน 2560/13:20:40
ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านอู่ตะเภา
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 28 มิถุนายน 2560/08:38:49
กำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 20 มิถุนายน 2560/19:25:56
ราคากลางปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองตาตน หมู่ที่ 3
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 7 มิถุนายน 2560/17:11:12
ราคากลางปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.คงรักษ์ฯ หมู่ที่ 4
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 16 พฤษภาคม 2560/16:31:18
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยางช่องแคบบ้านหางน้ำสาคร ถึงบ้านนายเสริม โฉมฉาย
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวประกาศ

 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 19 ตุลาคม 2560/09:38:47
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการจัดระเบียบงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 18 ตุลาคม 2560/15:49:00
ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 12 ตุลาคม 2560/11:32:19
้ผบแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 9 ตุลาคม 2560/11:03:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 9 ตุลาคม 2560/11:02:05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 9 ตุลาคม 2560/11:00:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 9 ตุลาคม 2560/09:58:49
ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 9 ตุลาคม 2560/09:53:01
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาทำความสะอาดในสำนักงานและรอบๆ อบต.และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 29 กันยายน 2560/20:22:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเครื่องจักรตักขนวัสดุซ่อมแซมถนนสายนาวผอบ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 29 กันยายน 2560/20:21:20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมแซมประปา อบต.อู่ตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 3 อันดับล่าสุด

       จดหมายข่าว

 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 5 พฤษภาคม 2560/14:26:55
รับชำระภาษี
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 1 ธันวาคม 2559/14:25:24
ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการภาษี ปี2560
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 14 กรกฏาคม 2559/12:01:28
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 9 อันดับล่าสุด

       ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/15:01:31
ม.9(8)ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:59:33
ม.9(8)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:53:06
ม.9(7)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:51:05
ม.9(4)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:45:30
ม.9(3)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:21:17
ม.7(4)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:19:41
ม.7(3)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:18:06
ม.7(2)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:17:28
ม.7(1)
 
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
 
 
  :: การดำเนินงานของ สำนักงานปลัด อบต. ::
แสดงรายการล่าสุด 3 อันดับ จากทั้งหมด 3 รายการ   
26 กุมภาพันธ์์ 2558/15:09:02 Aministrator
เปิดอ่าน : 000475 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา

28 พฤศจิกายน 2556/15:13:34 Aministrator
เปิดอ่าน : 000464 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 แผนบริหารความต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา [1]

17 กันยายน 2556/14:39:26 Aministrator
เปิดอ่าน : 001534 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 โครงการ สปสช.อบต.อู่ตะเภา [4]

 


 
 
 

 
Design by ANW