Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
อัลบัมภาพกิจกรรม ของ อบต.อู่ตะเภา ทั้งหมด 237 แกลเลอรี่
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่4ครั้งที่1/2562
งานสภา
รูปภาพ 5 ภาพ

สภาเด็กตำบลอู่ตะเภา..ตำบลต้นเเบบ 13-15 กันยายน 2562
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 7 ภาพ

ปิดภาคเรียน 10 กันยายน 2562
โรงเรียนผู้สูงอายุ
รูปภาพ 12 ภาพ

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 13 ภาพ

งานกีฬาสี โรงเรียนผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
รูปภาพ 22 ภาพ

รพ.สต.อู่ตะเภา.หมอ อสม.ทั้งตำบล. อบต.อู่ตะเภาฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภาเดินรณรงค่ลูกน้ำยุงลายและกำจัดแหล่งเพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
รูปภาพ 11 ภาพ

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2/2562
งานสภา
รูปภาพ 16 ภาพ

โครงการเเกนนำสภาเด็กเเละเยาวชนอาสาทำความดีเพื่อสังคม ปลูกจิตสำนึกการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีเเละสร้าง
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 18 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  
 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 17 กันยายน 2562/14:21:13
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 17 กันยายน 2562/14:19:29
แบบสรุปการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 30 กรกฏาคม 2562/14:22:51
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 20 มิถุนายน 2562/15:40:55
ติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือนเมษายน
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 20 มิถุนายน 2562/15:36:06
ติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือนตุลาคม 2561
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองคลัง
โฟส : 8 กุมภาพันธ์์ 2562/10:50:46
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
กองคลัง
โฟส : 2 พฤศจิกายน 2561/13:58:50
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 12 มิถุนายน 2561/11:42:18
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 12 มิถุนายน 2561/11:37:21
แผ่นพบประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 12 มิถุนายน 2561/11:35:53
แผ่นพับเรื่อง วินัย
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 21 มกราคม 2562/09:59:45
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 3 ธันวาคม 2561/13:48:33
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2562 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. จากถนนบ้านโรงวัว บ้านห้วยปูน ถึงบ้านส้มผิว หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 3 ธันวาคม 2561/13:46:39
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. จากถนนบ้านโรงวัว บ้านห้วยปูน ถึงบ้านนางส้มผิว หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 3 ธันวาคม 2561/13:44:46
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนบ้านโรงวัว บ้านห้วยปูน ถึง บ้านนางส้มผิว หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 1 พฤศจิกายน 2561/12:52:34
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 1 พฤศจิกายน 2561/12:49:53
เผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 13 มิถุนายน 2561/15:58:07
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 20 ตุลาคม 2560/14:40:38
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 20 ตุลาคม 2560/13:30:48
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายเลียบคันคลองส่งน้ำ 3 ขวา 2 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 4
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 18 ตุลาคม 2560/15:27:36
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ประกาศรับสมัคร

 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 10 กันยายน 2562/12:16:26
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 23 สิงหาคม 2562/09:02:54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 30 กรกฏาคม 2562/14:07:30
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 2 ตุลาคม 2561/11:45:25
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 1 สิงหาคม 2561/15:19:36
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลืกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 18 กรกฏาคม 2561/10:42:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 19 มิถุนายน 2561/08:51:52
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 29 ธันวาคม 2560/10:55:30
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรและเลือกสรรเป้็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 14 ธันวาคม 2560/14:23:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ประกาศรับสมัคร
กองคลัง
โฟส : 14 พฤศจิกายน 2560/10:47:10
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       การกำหนดราคากลาง

 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 3 ธันวาคม 2561/13:43:17
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้า
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 14 มิถุนายน 2561/16:48:59
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุู่ที่ 3
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 7 มีนาคม 2561/11:49:23
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามสายนานายคำไส
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 7 มีนาคม 2561/11:48:09
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามสายจากถนนสายเอเซียถึงนานางปุ๊
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 7 มีนาคม 2561/11:46:50
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมติดตั้งบานประตูเปิด-ปิด สายคลองสุดจากโรงสูบถึงบ้านนายสัญญา เกยพยา
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/13:33:06
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งบานประตู เปิด-เปิดท่อระบายน้ำ ตรงสายแยกนานายบุญชู โตจีน หมู่ที่ 4
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/13:27:39
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามสายคลองส่งน้ำ 3 ขวา 1 ตรงข้ามบ้านนายเชิด ขำเดช หมู่ที่ 4
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/13:17:08
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงสี สายเหนือถึงที่ดินนางสำเนา โพธิ์สันทัด หมู่ที่ 5
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/12:58:23
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงสี สายเหนือถึงที่ดินนางสำเนา โพธิ์สันทัด หมู่ที่ 5
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 5 มีนาคม 2561/12:04:15
การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งบานประตู เปิด-ปิดท่อระบายน้ำ ตรงสามแยกนานายบุญชู โตจีน หมู่ที่ 4
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวประกาศ

 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 7 ตุลาคม 2562/13:37:00
การอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2/2562
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 26 กันยายน 2562/15:13:14
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 26 กันยายน 2562/15:12:19
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 17 กันยายน 2562/09:32:06
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1-4 ตำบลอู่ตะเภา
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 17 กันยายน 2562/09:28:29
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคาร อปพร.บริเวณท่าอู่ หมู่ที่ 4
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 5 กันยายน 2562/14:16:30
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 30 สิงหาคม 2562/09:40:24
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 30 สิงหาคม 2562/09:39:11
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายกิจกรรม ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 30 สิงหาคม 2562/09:37:56
ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผ้าม่าน ะร้อมติดตั้ง
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 30 สิงหาคม 2562/09:37:03
ผู้ชนะการเสนอราคา ยางรถยนต์บรรทุกน้ำ
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 6 อันดับล่าสุด

       จดหมายข่าว

 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 20 ธันวาคม 2561/15:02:02
ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการภาษี ปี2562
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 1 พฤษภาคม 2562/08:58:30
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 7 วันอันตราย
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 14 พฤศจิกายน 2560/09:56:04
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 5 พฤษภาคม 2560/14:26:55
รับชำระภาษี
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 1 ธันวาคม 2559/14:25:24
ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการภาษี ปี2560
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 14 กรกฏาคม 2559/12:01:28
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 9 อันดับล่าสุด

       ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/15:01:31
ม.9(8)ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:59:33
ม.9(8)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:53:06
ม.9(7)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:51:05
ม.9(4)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:45:30
ม.9(3)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:21:17
ม.7(4)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:19:41
ม.7(3)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:18:06
ม.7(2)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 5 กันยายน 2560/14:17:28
ม.7(1)
 
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
 
 
  :: การดำเนินงานของ สำนักงานปลัด อบต. ::
แสดงรายการล่าสุด 3 อันดับ จากทั้งหมด 4 รายการ   
20 ธันวาคม 2561/14:17:58 Aministrator
เปิดอ่าน : 000138 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับสนัยสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ [1]

26 กุมภาพันธ์์ 2558/15:09:02 Aministrator
เปิดอ่าน : 001059 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา

28 พฤศจิกายน 2556/15:13:34 Aministrator
เปิดอ่าน : 000934 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 แผนบริหารความต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา [1]

 


 
 
 

 
Design by ANW