Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

 
 
นายพิษณุพล ช่างประดับ
นายก อบต. อู่ตะเภา
 
 
         หน่วยงานภายใน อบต.
  สำนักงานปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  งานสภา
  งานพัฒนาชุมชน
  โรงเรียนผู้สูงอายุ
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         โครงการงานภายใน อบต.
  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
 
 

         บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงาน อบต.
ผู้นำท้องถิ่น
 
 

         ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
การกำหนดราคากลาง
ข่าวประกาศ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         การดำเนินงานของ อบต.
การดำเนินงานทั้งหมดของ อบต.
การดำเนินงาน สำนักงานปลัด อบต.
การดำเนินงาน กองคลัง
การดำเนินงาน กองช่าง
การดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
การดำเนินงาน สสส.
การดำเนินงาน งานสภา
การดำเนินงาน งานพัฒนาชุมชน
การดำเนินงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ
การดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
 


 
บุคคลากร อบต.
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 


 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > งานสภา
 
[ แยกตามหน่วยงานภายใน อบต.อู่ตะเภา ]
   + รวมทุกหน่วยงาน
   + สำนักงานปลัด อบต.
   + กองคลัง
   + กองช่าง
   + กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
   + สสส.
   + งานสภา
   + งานพัฒนาชุมชน
   + โรงเรียนผู้สูงอายุ
   + กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
   
งานสภา

แกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 27 รายการ
หน้า 1 / 3 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่3ครั้งที่1/2562
งานสภา
รูปภาพ 6 ภาพ


ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่1/2562
งานสภา
รูปภาพ 4 ภาพ


ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น(เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง)ปี2562ที่อบต.อู่ตะเภา
งานสภา
รูปภาพ 7 ภาพ


ร่วมกิจกรรมโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสักค่ะ
งานสภา
รูปภาพ 6 ภาพ


ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1/2562ที่อบต.อู่ตะเภาค่ะ
งานสภา
รูปภาพ 6 ภาพ


ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4/2561
งานสภา
รูปภาพ 4 ภาพ


ประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กเเละเยาวชน
งานสภา
รูปภาพ 11 ภาพ


ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่1/2561ที่อบต.อู่ตะเภา 21 กันยายน 2561
งานสภา
รูปภาพ 5 ภาพ


ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1/2561
งานสภา
รูปภาพ 10 ภาพ


ประชุมแผนพัฒนาที่อบต.อู่ตะเภาค่ะ 22/5/61
งานสภา
รูปภาพ 10 ภาพ


ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1/2561 1 พฤษภาคม 2561
งานสภา
รูปภาพ 7 ภาพ


ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1ครั้งที่1/2561 24 เมษายน 2561
งานสภา
รูปภาพ 6 ภาพแกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 27 รายการ
หน้า 1 / 3 ถัดไป หน้าสุดท้าย

 

 
Design by ANW