Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

 
 
นายอรชุน ช่างประดับ
นายก อบต. อู่ตะเภา
 
 
         หน่วยงานภายใน อบต.
  สำนักงานปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  งานสภา
  งานพัฒนาชุมชน
  โรงเรียนผู้สูงอายุ
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         โครงการงานภายใน อบต.
  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
 
 

         บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงาน อบต.
ผู้นำท้องถิ่น
 
 

         ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
การกำหนดราคากลาง
ข่าวประกาศ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         การดำเนินงานของ อบต.
การดำเนินงานทั้งหมดของ อบต.
การดำเนินงาน สำนักงานปลัด อบต.
การดำเนินงาน กองคลัง
การดำเนินงาน กองช่าง
การดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
การดำเนินงาน สสส.
การดำเนินงาน งานสภา
การดำเนินงาน งานพัฒนาชุมชน
การดำเนินงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ
การดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
 


 
บุคคลากร อบต.
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 


 
หน้าหลัก > หน่วยงาน อบต.อู่ตะเภา > โรงเรียนผู้สูงอายุ

สถานที่ตั้ง
: ม. 3 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 056-410626
เบอร์โทรสาร
: 056-410626


  แกลเลอรี่ภาพถ่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ
แกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 13
หน้า 1 / 3 ถัดไป หน้าสุดท้าย

นายอำเภอมโนรมย่ท่านเจิดศักดิ่ นิลอุบลได้มอบใบวุฒิบัตรชั้นตรี จบการศึกษาของอนุบาลวัยใสรร.ผู้สูงอายุต
รูปภาพ 17 ภาพ
โรงเรียนผู้สูงอายุอนุบาลวัยใส 18 กันยายน. 2561
รูปภาพ 8 ภาพ
ร่วมพิธีเดินขบวนเปิดงานวันส้มโอขาวเเตงกวาชัยนาท 7 กันยายน 2561
รูปภาพ 8 ภาพ
กีฬาสี รร.ผู้สูงอายุ ต.อู่ตะเภาค่ะ 7 กันยายน 2561
รูปภาพ 12 ภาพ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอู่ตะเภา (อนุบาลวัยใส) ดูผู้สูงอายุมีความสุขกับการทำกิจกรรม...ทั้งอารมณ
รูปภาพ 6 ภาพ
โรงเรียนผู้สูงอายุอนุบาลวัยใสตำบลอู่ตะเภาวันที่ 15 สิงหาคม 2561
รูปภาพ 7 ภาพ

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 13
หน้า 1 / 3 ถัดไป หน้าสุดท้าย

 
Design by ANW   
 

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/anywhere/domains/autapao.go.th/public_html/department_type.php on line 603