Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

 
 
นายพิษณุพล ช่างประดับ
นายก อบต. อู่ตะเภา
 
 
         หน่วยงานภายใน อบต.
  สำนักงานปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  งานสภา
  งานพัฒนาชุมชน
  โรงเรียนผู้สูงอายุ
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         โครงการงานภายใน อบต.
  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
 
 

         บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงาน อบต.
ผู้นำท้องถิ่น
 
 

         ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
การกำหนดราคากลาง
ข่าวประกาศ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
 
 

         การดำเนินงานของ อบต.
การดำเนินงานทั้งหมดของ อบต.
การดำเนินงาน สำนักงานปลัด อบต.
การดำเนินงาน กองคลัง
การดำเนินงาน กองช่าง
การดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
การดำเนินงาน สสส.
การดำเนินงาน งานสภา
การดำเนินงาน งานพัฒนาชุมชน
การดำเนินงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ
การดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา
 
 


 
บุคคลากร อบต.
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 


 
หน้าหลัก > หน่วยงาน อบต.อู่ตะเภา > กองคลัง

สถานที่ตั้ง
: องค์การบริหารส่วนตำบล อู่ตะเภา หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 056-410626
เบอร์โทรสาร
: 056-410626

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

1  งานการเงิน บัญชี 

มีขอบเขตในการทำงานประกอบด้วย งานการเงิน และบัญชี งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานเก็บรักษาเงิน งานการบัญชี งานทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงิน งานงบการเงินและงบทดลอง งานแสดงฐานะทางการเงิน งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานธุรการ  งานจัดการเงินกู้ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน)  งานจัดระบบงานบุคคล  งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานการแทนตัวเงิน  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ  รายงานการปฏิบัติงาน  สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่างๆ  พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกองคลังได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบ และประเมินผลการทำรายงาน การประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้  รายจ่ายจริง  เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์งบประมาณการรายรับรายจ่าย  แนะนำวิธีการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

มีขอบเขตในการทำงานประกอบไปด้วย งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้    ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี  แนะนำวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้  งานทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่ภาษี และงานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ จัดจ้าง การเก็บรักษา การซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย เช่น  กรรมการรักษาเงิน  เป็นกรรมการตรวจการจ้าง  เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ  เสนอข้อมูลทางด้านการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน  การจัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ  ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่  การเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงกับคณะกรรมการต่างๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


  ข่าวสารกองคลัง
โฟส : 28 สิงหาคม 2563/12:30:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำ

โฟส : 28 สิงหาคม 2563/12:28:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็กสายนานางผอบ ม.3

โฟส : 28 สิงหาคม 2563/12:27:13
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฐานพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร

โฟส : 14 สิงหาคม 2563/13:35:09
ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉร.-807 ชัยนาท

โฟส : 14 สิงหาคม 2563/13:33:56
ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่

 
Design by ANW   
 

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/anywhere/domains/autapao.go.th/public_html/department_type.php on line 603