Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
อัลบัมภาพกิจกรรม ของ อบต.อู่ตะเภา ทั้งหมด 111 แกลเลอรี่
 
ทำบุญปีใหม่ อบต.อู่ตะเภา 2560
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 4 ภาพ

ประชุมชมรมผู้สูงอายุต.อู่ตะเภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
รูปภาพ 8 ภาพ

วันเด็ก ปี 2560
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 13 ภาพ

ดูงาน ประจวบ-เพรชบุรี
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 2 ภาพ

ร่วมด้วยช่วยกัน บ้านพอเพียง ตำบลอู่ตะเภา
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 16 ภาพ

ประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่1/2560ที่อบต.อู่ตะเภาค่ะ
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 7 ภาพ

ธ ก ส มโนรมย์และ ธ ก สจังหวัดชัยนาท และท่านนายอำเภอมโนรมย์มอบถังเก็บนำ้ให้กับให้กับ อบตอู่ตะเภา และอ
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 12 ภาพ

ประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1, 2559เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร
สำนักงานปลัด อบต.
รูปภาพ 21 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  
 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 9 ธันวาคม 2559/09:03:48
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล(จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน)
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 17 พฤศจิกายน 2559/10:09:08
การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (ผู้อำนวยการคลัง)
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 15 มิถุนายน 2559/09:39:23
เรียนรู้อาเซียน
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 14 มิถุนายน 2559/10:03:35
พิษของยาเสพติด
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 พฤษภาคม 2559/09:22:37
รณรงค์ไม่เล่นดอกไม้ไฟ ฯลฯ ช่วงประเพณีลอยกระทง
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สสส.
โฟส : 11 พฤษภาคม 2559/15:22:11
ส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สสส.
โฟส : 11 พฤษภาคม 2559/15:17:03
ส่งเสริมอาชีพ
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สสส.
โฟส : 11 พฤษภาคม 2559/15:14:23
รณรงค์ไม่ใช้สารเคมี ปลูกผักปลอดสารพิษ
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สสส.
โฟส : 11 พฤษภาคม 2559/15:13:46
ส่งเสริมสินค้าโอทอป
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สสส.
โฟส : 11 พฤษภาคม 2559/15:12:55
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 16 พฤษภาคม 2560/15:13:36
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เดือนเมษายน 2560
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 16 พฤษภาคม 2560/15:09:48
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เดือนมีนาคม 2560
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 6 มีนาคม 2560/13:41:10
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 22 กุมภาพันธ์์ 2560/13:50:07
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนมกราคม 2560
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 22 กุมภาพันธ์์ 2560/11:26:58
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ธันวาคม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 22 กุมภาพันธ์์ 2560/11:18:47
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พงศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 22 กุมภาพันธ์์ 2560/11:14:12
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 17 กุมภาพันธ์์ 2560/16:10:34
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 17 กุมภาพันธ์์ 2560/16:09:17
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 3 พฤศจิกายน 2559/14:11:43
กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงือนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัสท์ติกตอนกรีต สายบ้านหางน้ำสาคร-บ้านท่าอู่ หมุู่ที่ 4 บ้านท่าอู่ - หมู่ที่ 5 บ้านอู่ตะเภา ตำบลอู่ตะเภา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 4 อันดับล่าสุด

       ประกาศรับสมัคร

 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 22 กรกฏาคม 2559/10:11:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
 
ประกาศรับสมัคร
กองช่าง
โฟส : 19 พฤศจิกายน 2557/09:51:46
รับสมัครพนักงานจ้าง 1 ตำแหน่ง
 
ประกาศรับสมัคร
กองช่าง
โฟส : 15 กันยายน 2557/11:23:44
รับสมัครผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 ตำแหน่ง
 
ประกาศรับสมัคร
กองช่าง
โฟส : 6 สิงหาคม 2556/10:01:39
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างทั่วไป
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       การกำหนดราคากลาง

 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 16 พฤษภาคม 2560/16:31:18
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยางช่องแคบบ้านหางน้ำสาคร ถึงบ้านนายเสริม โฉมฉาย
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 16 พฤษภาคม 2560/16:28:34
โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 4
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 16 พฤษภาคม 2560/16:27:23
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาใหม่บ้านคงรักษ์ฯ
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 24 เมษายน 2560/15:12:39
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามสายจากนานางประยูร พันแจ่มถึงนานายเสนาะ ทิมโต หมุู่ที่ 3
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 24 เมษายน 2560/14:52:28
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามถนนสายเอเซียถึงบ้านนานายเสนาะ ทิมโต หมุู่ที่ 3
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 24 เมษายน 2560/14:48:54
ว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้าม คลองอนุสาสนนันท์ถึงนานายประเสริฐ เกิดม่วง ม.3
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 19 เมษายน 2560/15:12:02
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อภายในตำบลอู่ตะเภา หมู่ที่ 1-5
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 21 มีนาคม 2560/08:36:22
ก่อสร้างฝายทดน้ำสายคลองลำห้วยใหญ่
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 20 มีนาคม 2560/15:38:14
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 20 มีนาคม 2560/14:17:38
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวประกาศ

 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 16 พฤษภาคม 2560/11:08:10
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 8 พฤษภาคม 2560/15:35:15
สอบราคาจ้างวางท่อรับายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้าม จากถนนสานเอเซียถึงหน้าบ้าน นายเสนาะ ทิมโต หมู่ที่ 3
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 8 พฤษภาคม 2560/15:32:54
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามสายจากนานางประยูร พันแจ่ม ถึงนานายเสนาะ ทิมโต หมู่ที่ 3
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 8 พฤษภาคม 2560/15:28:48
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้าม สายจากคลองอนุศาสนนันท์ถึงนานายประเสริฐ เกิดม่วง หมู่ที่ 3
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 11 พฤศจิกายน 2559/09:15:51
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรกวดราคาซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหาน้ำสาคร-บ้านท่าอู่
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 4 ตุลาคม 2559/12:57:43
แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 8 กันยายน 2559/09:35:33
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ 1 คัน
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 18 สิงหาคม 2559/09:32:52
ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 15 มิถุนายน 2559/13:27:17
ขยายเขตว่างท่อเมนประปา อบต.
 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 มิถุนายน 2559/11:41:38
การป้องกันภัยอันตรายในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 1 อันดับล่าสุด

       จดหมายข่าว

 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 14 กรกฏาคม 2559/12:01:28
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
 
 
  :: การดำเนินงานของ สำนักงานปลัด อบต. ::
แสดงรายการล่าสุด 3 อันดับ จากทั้งหมด 3 รายการ   
26 กุมภาพันธ์์ 2558/15:09:02 Aministrator
เปิดอ่าน : 000421 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา

28 พฤศจิกายน 2556/15:13:34 Aministrator
เปิดอ่าน : 000395 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 แผนบริหารความต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา [1]

17 กันยายน 2556/14:39:26 Aministrator
เปิดอ่าน : 001448 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 โครงการ สปสช.อบต.อู่ตะเภา [4]

 


 
 
 

 
Design by ANW