Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
อัลบัมภาพกิจกรรม ของ อบต.อู่ตะเภา ทั้งหมด 130 แกลเลอรี่
 
อบต.อู่ตะ่เภาสามัยสามัญสมัยที2ครั้งที่2/2560 วันที่ 22 มิ.ย. 2560
งานสภา
รูปภาพ 7 ภาพ

ประชุมสภา อบต.อู่ตะเภา
งานสภา
รูปภาพ 12 ภาพ

ประชุมสภาเห็นชอบแผน๓ปี
งานสภา
รูปภาพ 8 ภาพ

ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา ณ ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จ ชัยนาท
งานพัฒนาชุมชน
รูปภาพ 4 ภาพ

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1/2559
งานสภา
รูปภาพ 5 ภาพ

อบต.อู่ตะเภาจัดประชุมโครงการพัฒนาแผนสามปี
งานสภา
รูปภาพ 3 ภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภาอบรมชมรมผู้สูงอายุของตำบลอู่ตะเภาณ วัดหนองตาตน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา
รูปภาพ 13 ภาพ

ประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลอู่ตะเภา ณ วัดหนองตาตน
งานพัฒนาชุมชน
รูปภาพ 10 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  
 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 22 มิถุนายน 2560/11:35:09
คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
งานพัฒนาชุมชน
โฟส : 6 ตุลาคม 2558/17:09:32
กศน.อำเภอมโนรมย์ รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (กศน.ตำบลอู่ตะเภา)
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
งานพัฒนาชุมชน
โฟส : 6 ตุลาคม 2559/17:02:30
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (กศน.ตำบลอู่ตะเภา)
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
งานพัฒนาชุมชน
โฟส : 1 เมษายน 2560/16:54:02
การรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอมโนรมย์ (ตำลฃอู่ตะเภา)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 9 ธันวาคม 2559/09:03:48
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล(จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน)
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 17 พฤศจิกายน 2559/10:09:08
การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (ผู้อำนวยการคลัง)
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 15 มิถุนายน 2559/09:39:23
เรียนรู้อาเซียน
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 14 มิถุนายน 2559/10:03:35
พิษของยาเสพติด
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 13 พฤษภาคม 2559/09:22:37
รณรงค์ไม่เล่นดอกไม้ไฟ ฯลฯ ช่วงประเพณีลอยกระทง
 
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
สสส.
โฟส : 11 พฤษภาคม 2559/15:22:11
ส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 20 มิถุนายน 2560/10:08:07
แผนรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา ประจำปีงบประมาณ 2560
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 14 มิถุนายน 2560/10:17:56
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัยญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือนพฤษภาคม 2560
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 16 พฤษภาคม 2560/15:13:36
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เดือนเมษายน 2560
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 16 พฤษภาคม 2560/15:09:48
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เดือนมีนาคม 2560
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 6 มีนาคม 2560/13:41:10
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 22 กุมภาพันธ์์ 2560/13:50:07
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนมกราคม 2560
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 22 กุมภาพันธ์์ 2560/11:26:58
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ธันวาคม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 22 กุมภาพันธ์์ 2560/11:18:47
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พงศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 22 กุมภาพันธ์์ 2560/11:14:12
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
โฟส : 17 กุมภาพันธ์์ 2560/16:10:34
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 4 อันดับล่าสุด

       ประกาศรับสมัคร

 
ประกาศรับสมัคร
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 22 กรกฏาคม 2559/10:11:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
 
ประกาศรับสมัคร
กองช่าง
โฟส : 19 พฤศจิกายน 2557/09:51:46
รับสมัครพนักงานจ้าง 1 ตำแหน่ง
 
ประกาศรับสมัคร
กองช่าง
โฟส : 15 กันยายน 2557/11:23:44
รับสมัครผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 ตำแหน่ง
 
ประกาศรับสมัคร
กองช่าง
โฟส : 6 สิงหาคม 2556/10:01:39
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างทั่วไป
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       การกำหนดราคากลาง

 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 20 มิถุนายน 2560/19:25:56
ราคากลางปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองตาตน หมู่ที่ 3
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 7 มิถุนายน 2560/17:11:12
ราคากลางปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.คงรักษ์ฯ หมู่ที่ 4
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 16 พฤษภาคม 2560/16:31:18
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยางช่องแคบบ้านหางน้ำสาคร ถึงบ้านนายเสริม โฉมฉาย
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 16 พฤษภาคม 2560/16:28:34
โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 4
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 16 พฤษภาคม 2560/16:27:23
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาใหม่บ้านคงรักษ์ฯ
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 24 เมษายน 2560/15:12:39
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามสายจากนานางประยูร พันแจ่มถึงนานายเสนาะ ทิมโต หมุู่ที่ 3
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 24 เมษายน 2560/14:52:28
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามถนนสายเอเซียถึงบ้านนานายเสนาะ ทิมโต หมุู่ที่ 3
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 24 เมษายน 2560/14:48:54
ว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้าม คลองอนุสาสนนันท์ถึงนานายประเสริฐ เกิดม่วง ม.3
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 19 เมษายน 2560/15:12:02
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อภายในตำบลอู่ตะเภา หมู่ที่ 1-5
 
การกำหนดราคากลาง
กองคลัง
โฟส : 21 มีนาคม 2560/08:36:22
ก่อสร้างฝายทดน้ำสายคลองลำห้วยใหญ่
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 10 อันดับล่าสุด

       ข่าวประกาศ

 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 3 มิถุนายน 2557/17:20:45
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 3 กันยายน 2557/17:00:46
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 27 ตุลาคม 2559/16:34:01
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-การจ่ายพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2559
 
ข่าวประกาศ
กองคลัง
โฟส : 20 ตุลาคม 2559/16:29:43
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 28 กันยายน 2559/16:07:24
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 26 เมษายน 2560/14:45:41
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน
 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 18 พฤศจิกายน 2559/14:43:29
การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 10 พฤศจิกายน 2559/14:42:39
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)
 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 10 เมษายน 2560/14:38:31
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 
ข่าวประกาศ
สำนักงานปลัด อบต.
โฟส : 14 ธันวาคม 2559/14:37:16
นโยบายดำเนินกิจกรรม 5 ส
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
แสดง 3 อันดับล่าสุด

       จดหมายข่าว

 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 5 พฤษภาคม 2560/14:26:55
รับชำระภาษี
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 1 ธันวาคม 2559/14:25:24
ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการภาษี ปี2560
 
จดหมายข่าว
กองคลัง
โฟส : 14 กรกฏาคม 2559/12:01:28
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่     

 
 
 
 
  :: การดำเนินงานของ สำนักงานปลัด อบต. ::
แสดงรายการล่าสุด 3 อันดับ จากทั้งหมด 3 รายการ   
26 กุมภาพันธ์์ 2558/15:09:02 Aministrator
เปิดอ่าน : 000437 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอู่ตะเภา

28 พฤศจิกายน 2556/15:13:34 Aministrator
เปิดอ่าน : 000414 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 แผนบริหารความต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา [1]

17 กันยายน 2556/14:39:26 Aministrator
เปิดอ่าน : 001463 ครั้ง  
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด อบต.
 โครงการ สปสช.อบต.อู่ตะเภา [4]

 


 
 
 

 
Design by ANW